Nhà lắp ghép diện tích từ 120m2 – Thép siêu nhẹ G550