Nhà diện tích 70m2 có tầng áp mái – Khung thép siêu nhẹ G550